forbid, forget, forgive, freeze, get – czasowniki nieregularne | 31-35#

przez Paweł