feed, feel, fight, find, fly – czasowniki nieregularne w ilustracjach | 26-30

przez Paweł