forget to do sth, forget doing sth | Angielski z Werwą!

forget to do sth – zapomnieć coś zrobić
forget doing sth – zapomnieć, że coś się zrobiło

-> prezentacja
✓ He forgot to take his medicine and felt bad all evening.
Zapomniał wziąć swojego lekarstwa i czuł się źle cały wieczór.

✓ She forgot swallowing her pills and took another dose a few hours later.
Zapomniała, że połknęła swoje tabletki i wzięła kolejną dawkę kilka godzin później.

✓ Why did you forget to prepare my favorite sandwiches?
Dlaczego zapomniałaś przygotować moich ulubionych kanapek?

-> błędy
Czy czasem zapominasz zmyć naczynia?
X Do you sometimes forget doing the dishes?
✓ Do you sometimes forget to do the dishes?

-> przetłumacz
✓ Nigdy nie zapomnę, jak spotkaliśmy się po raz pierwszy w tej kawiarni.
I’ll never forget meeting you for the first time in this café.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *