either… or… – albo…, albo…

either… or… – albo…, albo…

-> prezentacja
✓Either you apologize or she’ll get offended.
Albo przeprosisz, albo obrazi się.

✓They need either more money or contacts to be successful.
Potrzebują albo więcej pieniędzy, albo znajomości, aby odnieść sukces.

✓The meeting can be held either in a café or in a conference hall.
Spotkanie może się odbyć albo w kawiarni, albo w sali konferencyjnej.

-> przetłumacz
✓Albo wyjedziemy za granicę, albo poszukamy pracy w Polsce.
We’ll either leave abroad or look for a job in Poland.

✓Jego przyrodnia siostra jest albo Hiszpanką, albo Włoszką.
His half-sister is either Spanish or Italian.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading