leave to – czy – leave for?

leave for Philadelphia – wyjechać do Filadelfii

-> prezentacja
✓The rest of his family left for Canada two years later.
Reszta jego rodziny wyjechała do Kanady dwa lata później.

✓Why did her grandparents leave for Latin America 40 years ago?
Dlaczego jej dziadkowie wyjechali do Ameryki Łacińskiej 40 lat temu?

✓What time are you leaving for work?
O której godzinie wyjeżdżasz do pracy?

-> błędy
Pobrali się i wyjechali do Bostonu.
X They got married and left to Boston.
✓They got married and left for Boston.

-> przetłumacz zdanie
✓Dlaczego sama wyjechała do Paryża?
Why did she leave for Paris alone?

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading