must have seen, can’t have seen – czasowniki modalne

CZASOWNIKI MODALNE – SPEKULOWANIE O PRZESZŁOŚCI

you must have seen… – na pewno widziałeś…
you can’t have seen… – na pewno nie widziałeś…

-> prezentacja
✓I don’t believe you. You must have done that before.
Nie wierzę ci. Na pewno robiłeś to wcześniej.

✓They can’t have left yet because the light is still on.
Na pewno jeszcze nie wyjechali, ponieważ światło wciąż się świeci.

✓It must have been a jetplane.
To na pewno był odrzutowiec.

✓They can’t have bought it today. All stores are closed.
Na pewno nie kupili tego dzisiaj. Wszystkie sklepy są zamknięte.

✓Look who’s here. He must have listened to our message.
Spójrz kto tu jest. Na pewno wysłuchał naszej wiadomości.

-> błędy
Na pewno nie widział jej bez makijażu.
XX He mustn’t have seen her without makeup. XX
✓ He can’t have seen her without makeup.

-> przetłumacz zdanie
✓To nie był gepard. Na pewno się przesłyszałeś.
It wasn’t a cheetah. You must have misheard.

✓Na pewno nie spotkali się wcześniej.
They can’t have met before.

You may also like...