państwo i społeczeństwo #2/2 – matura rozszerzona

Pod linkiem do materiału audio-wideo znajduje się lista słów i wyrażeń użytych w filmiku:

fit for purpose
dostosowany do potrzeb

file for bankruptcy
ogłosić bankructwo

GDP (gross domestic product)
PKB (produkt krajowy brutto)

go bust
splajtować

expenditure
wydatki

increase borrowing
zwiększyć zadłużenie

interest rates
stopy procentowe

plummeting prices
gwałtownie spadające ceny

soaring profits
rosnące zyski

set up a business venture
założyć przedsięsbiorstwo

stock market crash
krach giełdowy

supply and demand
podaż i popyt

sustainable economy
zrównoważona gospodarka

assassin
zamachowiec

assassinate sb
dokonac zamachu na kogoś

assault
napaść

declare war on sb
wypowiedzieć komuś wojnę

break off negotiations
zerwać negocjacje

casualty
ofiara

military coup
wojskowy zamach stanu

peace treaty
traktat pokojowy

withdraw troops
wycofywać oddziały wojskowe

shell-shock
wstrząs psychiczny (wywołany ostrzałem artyleryjskim)

tear gas
gas łzawiący

gateway car
samochód używany do ucieczki z miejsca przestępstwa

hoax – głupi kawał
hoax phone call
telefon z fałszywym alarmem

jaywalking
przechodzenie przez ulicę w miejscu niedozwolonym

attempted murder
usiłowanie morderstwa

blackmailer
szantażysta

breach of peace
zakłócenie porządku publicznego

force the door open
wyważyć drzwi

genocide
ludobójstwo

a hold-up
napaść z bronią w ręku

hold sb hostage
przetrzymywać kogoś jako zakładnika

identity theft
kradzież tożsamości

juvenile delinquent
młodociany przestępca

looter
drapieżca

manslaughter
nieumyślne spowodowanie śmierci

misappropriate public funds
sprzeniewierzyć środki publiczne

misdeed
występek

mugger
bandyta uliczny

repeat offender
recydywista, wielokrotny przestępca

petty crime
drobne przestępstwo

convict sb of deliberate arson
skazać kogoś za celowe podpalenie

parole
warunkowe zwolnienie z więzienia

circumstantial evidence
poszlaki

hold sb in custody
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym

identity parade (BrE)
(police) line-up (AmE)
okazanie podejrzanego świadkowi

launch an inquiry
rozpocząć dochodzenie

make off
uciekać

plead guilty
przyznać się do winy

plead innocent
nie przyznać się do winy

power of attorney
pełnomocnictwo

prison term
kara pozbawienie wolności

search warrant
nakaz rewizji

stand trial
stanąć przed sądem

suspended sentence
wyrok w zawieszeniu

be under arrest
być aresztowanym

drop charges
wycofać zarzuty

on suspicion of murder
pod zarzutem morderstwa

in cold blood
z zimną krwią

try
rozpatrywać sprawę w sądzie

comply with the law
postępować zgodnie z prawem

law-abiding citizen
praworządny obywatel

presume sb innocent
uważać kogoś za niewinnego

prove sb guilty
udowodnić czyjąś winę

right to bear arms
prawo do noszenia broni

rights of the accused
prawa oskarżonego

universal suffrage
powszechne prawo wyborcze

clergy
kler

deity
bóstwo

hold religious views
mieć poglądy religijne

secular
świecki

sympathizer
sympatyk

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading