podchwytliwa wymowa – ballet, buffet, chalet, croquet, parquet

Pod filmem znajduje się skrócony zapis treści odcinka.

👉 Czy wiesz jak wypowiedzieć poniższe słowa w odmianie brytyjskiej i amerykańskiej?
ballet
/bæˈleɪ/ AmE
/ˈbæleɪ/ BrE
balet

buffet
/bəˈfeɪ/ AmE
/ˈbʊfeɪ/ BrE
bufet (w restauracji)

chalet
/ʃæˈleɪ/ AmE
/ˈʃæleɪ/ BrE
domek letniskowy

croquet
/kroʊˈkeɪ/ AmE
/ˈkrəʊkeɪ/ BrE
krokiet (gra w krokieta)

parquet
/pɑːrˈkeɪ/ AmE
/ˈpɑːkeɪ/ BrE
parkiet

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading