regret to inform, regret informing

I regret to inform… – Z przykrością informuję…
I regret informing… – Żałuję, że poinformowałem…

-> prezentacja
✓We regret to inform that we all have to move out to Mars.
Z przykrością zawiadamiamy, że wszyscy musimy przeprowadzić się na Marsa.

✓Never regret spending money on books.
Nigdy nie żałuj wydawania pieniędzy na książki.

✓I regret to inform that we have some technical problems.
Z przykrością informuję, że mamy pewne problemy techniczne.

-> przetłumacz zdania
✓Czy żałujesz, że nie sprawdziłeś tego wcześniej?
Do you regret not checking it sooner?

✓Z przykrością stwierdzam, że nie mamy już więcej wody.
I regret to say that we have no more water left.

You may also like...