come across as – sprawiać wrażenie

come across as – sprawiać wrażenie, uchodzić za kogoś – czasowniki frazowe

-> prezentacja
✓Do you come across as charming and likeable?
Czy uchodzisz za osobę czarującą i sympatyczną?

✓You don’t want to come across as rude, do you?
Chyba nie chcesz sprawiać wrażenia kogoś nieuprzejmego, prawda?

✓He must know more to come across as an expert.
Musi wiedzieć więcej, aby uchodzić za eksperta.

-> przetłumacz
✓Jeśli to zrobisz, będziesz sprawiał wrażenie kogoś niewiarygodnego.
If you do it, you’ll come across as untrustworthy.

✓Chciałbyś uchodzić za kogoś inteligentnego i pewnego siebie?
Would you like to come across as smart and confident?

You may also like...