remember to do sth vs. remember doing sth

remember to do sth – pamiętać, żeby coś zrobić
remember doing sth – pamiętać robienie czegoś

-> prezentacja
✓I’m sorry I’m late. I didn’t remember to set the alarm clock.
Przepraszam za spóźnienie. Zapomniałem nastawić budzika.

✓I remember having lunch at the top floor of the skyscraper.
Pamiętam, jak jadłem lunch na ostatnim piętrze tego drapacza chmur.

✓Remember to lock the door when you finish working.
Pamiętaj, żeby zamknąć drzwi, gdy skończysz pracować.

-> błędy
Pamiętaj, żeby zostawić dla mnie kawałek torta.
X Remember leaving some cake for me.
✓ Remember to leave some cake for me.

-> przetłumacz zdania
✓Pamiętam, że zostawiłem tutaj aparat.
I remember leaving my camera here.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading