silent L, nieme L | Angielski z Werwą!

zapis treści odcinka:

silent “L” – nieme „L”
-> prezentacja
salmon /ˈsæmən/ łosoś
calm /kɑːm/ spokojny
stalker /’stɒːkər/ prześladowca
folks /foʊks/ ludzie (potocznie)
half /hæf/ AmE, /hɑːf/ BrE – połowa

-> Jak wypowiesz…?
salmon – łosoś
calm – spokojny
stalker – prześladowca
folks – ludzie
half – połowa

-> Co to za wyraz?
salmon /ˈsæmən/
calm /kɑːm/
stalker /’stɒːkər/
folks /foʊks/
half /hæf/, /hɑːf/

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading