słownictwo maturalne, rozszerzone – człowiek | Spotify

👉Lista słówek w odcinku:

distinguishing features
/dɪˈstɪŋ.ɡwɪ.ʃɪŋ ˈfiːtʃərs/ 
znaki szczególne

highlights
/’haɪlaɪts/
pasemka

next of kin
/nekst əv kɪn/
najbliższa osoba z rodziny

spouse
/spaʊz/
współmałżonek

not look one’s age
nie wyglądać na swój wiek

underage
/ˌʌndərˈeɪdʒ/
niepełnoletni

lanky
/ˈlæŋki/
tyczkowaty, chudy

petite
/pəˈtiːt/
drobny

toned
/toʊnd/
umięśniony

dreadlocks
/ˈdred.lɑːks/
dredy

pigtails
/ˈpɪɡteɪlz/
warkoczyki

receding hair
/rɪˈsiːdɪŋ heər/
zakola

acne
/’ækni/
trądzik

bearded
/ˈbɪr.dɪd/
brodaty

chapped lips
/tʃæpt lɪps/
spierzchnięte usta

dimples
/ˈdɪmpəlz/
dołeczki w policzkach

hollow cheeks
/ˈhɑːloʊ tʃiːks/
zapadnięte policzki

hook nose
/hʊk noʊz/ 
haczykowaty nos

puffy eyes
/ˈpʌfi aɪz/
zapuchnięte oczy

rosy cheeks
/ˈroʊzi tʃiːks/
rumiane policzki

snub nose
/snʌb noʊz/
zadarty nos

sticking-out ears
/’stɪkɪŋ aʊt ɪərz/
odstające uszy

stubble
/ˈstʌbəl/
kilkudniowy zarost

blazer
/ˈbleɪzər/
marynarka

combat pants
/ˈkɑːmbæt pænts/
spodnie bojówki

bow-tie
/ˈboʊ taɪ/
muszka

cuff links
/kʌf lɪŋks/ 
spinki do mankietów

brooch
/broʊtʃ/
broszka

pendant
/ˈpendənt/
wisiorek

wedges
/’wedʒɪz/ 
buty na koturnie

blend in the crowd
/blend ɪn ðə kraʊd/ 
wmieszać się w tłum

dress down
/dres daʊn/
ubrać się mniej formalnie niż zwykle

dress up
/dres ʌp/
wystroić się

undo buttons
/ʌnˈduː ˈbʌtnz/
rozpiąć guziki

busybody
/ˈbɪziˌbɑːdi/
osoba wścibska, plotkarz

conceited
/kənˈsiːtɪd/ 
zarozumiały

conscientious
/ˌkɑːnʃiˈenʃəs/ 
sumienny

procrastinator
/proʊˈkræstəneɪtər/
osoba, która odkłada wszystko na później

reckless
/ˈrek.ləs/
nierozważny

self-assured
/ˌself.əˈʃʊrd/
pewny siebie

self-conscious
/ˌselfˈkɑːnʃəs/
nieśmiały, skrępowany

selfless
/ˈself.ləs/
bezinteresowny

self-effacing
/ˌself.ɪˈfeɪ.sɪŋ/
skromny, trzymający się na uboczu

apprehensive
/ˌæp.rəˈhen.sɪv/
pełen obaw

bewildered
/bɪˈwɪl.dərd/
skonsternowany, oszołomiony

elated
/iˈleɪtɪd/
uszczęśliwiony

be in the mood for sth
być w nastroju na coś

shattered
/ˈʃætərd/
zdruzgotany

bang one’s fist on the table
uderzyć pięścią w stół

clench your fists
/klentʃ jɔːr fɪsts/  
zacisnąć pięści

fidget
/ˈfɪdʒɪt/
wiercić się

frown
/fraʊn/ 
zmarszczyć brwi

glare
/ɡler/
wpatrywać się ze złością

grind one’s teeth
/ɡraɪnd wʌns tiːθ/
zgrzytać zębami

peer
/pɪər/
przyglądać się

scrutinize sb
/ˈskruːtɪ.naɪz ˈsʌmbɑːdi/
zlustrować kogoś

shrug one’s shoulders
/ʃrʌɡ wʌns ˈʃəʊl.dərs/
wzruszać ramionami

slouch
/slaʊtʃ/
garbić się

turn one’s back on sb
odwrócić się do kogoś plecami

whine
/waɪn/
jęczeć

be on cloud nine
być w siódmym niebie

bear a grudge
/ber ə ɡrʌdʒ/
żywić urazę

be over the moon
nie posiadać się z radości

be down in the dumps
być bardzo smutnym

get butterflies in one’s stomach
mieć tremę

break out in a cold sweat
oblać się zimnym potem

appeal to sb
/əˈpiːl tə ˈsʌmbɑːdi/ 
podobać się komuś

despise sb
/dɪˈspaɪz ˈsʌmbɑːdi/  
gardzić kimś

grasp sth
/ɡræsp ˈsʌm.θɪŋ/
zrozumieć coś

pride oneself in sth
szczycić się czymś

take an interest in sth
zainteresować się czymś

adhere to sth
/ədˈhɪr tə ˈsʌm.θɪŋ/
stosować się do czegoś

assumption
/əˈsʌmp.ʃən/
założenie

integrity
/ɪnˈteɡ.rə.ti/
uczciwość, prawość

mindset
/ˈmaɪnd.set/
sposób myślenia

outlook on sth
/ˈaʊt.lʊk ɑːn ˈsʌm.θɪŋ/
pogląd na coś

take a stance on sth
/teɪk ə stæns ɑːn ˈsʌm.θɪŋ/
zająć stanowisko wobec czegoś

aspire to sth
/əˈspaɪər tə ‘sʌm.θɪŋ/
dążyć do czegoś

accomplished
/əˈkɑːm.plɪʃt/
znakomity, utalentowany

emulate
/ˈem.jə.leɪt/
naśladować, próbować dorównać

notable
/ˈnoʊ.tə.bəl/
wybitny

well-rounded
/ˌwel ˈraʊn.dɪd/
gruntownie wykształcony

conform to sth
/kənˈfɔːrm tə ˈsʌm.θɪŋ/
dostosować się do czegoś

relate to sb
utożsamiać się z kimś

perseverance
/ˌpɜrː.səˈvɪ.rəns/
wytrwałość

👉 Odcinek obejmuje 85 słów do matury z działu człowiek, poziom rozszerzony. Odcinek podzielony jest na 3 części: prezentacja słownictwa, rozpoznawanie słownictwa, tłumaczenie na język angielski. Tym razem nie zabrakło nawet muzyki! Jestem ciekaw jak przypadnie Ci to do gustu. Proszę o zostawienie komentarza lub sugestii, to będę kontynuował ten projekt 🙂

🔔Jeśli podobają Ci się treści na tym kanale i są pomocne, subskrybuj, klikając w poniższy link:
https://www.youtube.com/c/AngielskizWerwą?sub_confirmation=1

✅Wydałem książkę: “Od Żółtodzioba Do Korepetytora” – Paweł Tomicki
https://angielskizwerwa.pl/sklep/

🔥 #angielskizwerwa #StrefaKorepetytora
TikTok: https://www.tiktok.com/@angielskizwerwa
Instagram: https://www.instagram.com/angielskizwerwa
Twitter: https://twitter.com/angielskizwerwa
🔥 strefa korepetytora – drugi kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UC4yJcGWvOojPBz4fV3Blj6A

✅Może zainteresuje Cię:
wymowa wyrazów zakończonych na “-ain”| Angielski z Werwą!
https://youtu.be/WDGDy9CnZeg

operate sth vs. operate on sb | Angielski z Werwą!
https://youtu.be/Pn5YsYu7HM0

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading