słownictwo rozszerzone – dom, 3×85 słów + Spotify

👉 Odcinek obejmuje 85 słów do matury z działu dom, poziom rozszerzony. Odcinek podzielony jest na 3 części: prezentacja słownictwa, rozpoznawanie słownictwa, tłumaczenie na język angielski. Tym razem nie zabrakło nawet muzyki! Jestem ciekaw jak przypadnie Ci to do gustu. Proszę o zostawienie komentarza lub sugestii, to będę kontynuował ten projekt 🙂
Te materiały są też dostępne na Spotify: https://open.spotify.com/show/66N36hksC2tnjYC7XFwYYk

with a suburban feel
/wɪθ ə səˈbɜːrbən fiːl/
w podmiejskim klimacie

gated community
/ˈɡeɪtəd  kəˈmjuːnəti/
ogrodzone osiedle mieszkaniowe

council house
/ˈkaʊnsəl haʊs/
mieszkanie komunalne

backyard
/ˌbækˈjɑːrd/
podwórko za domem

pedestrian precinct
/pəˈdestriən ˈpriːsɪŋkt/
deptak, obszar dla ruchu pieszych

assign a parking space
/əˈsaɪn ə ˈpɑːrkɪŋ speɪs/ 
przydzielić miejsce parkingowe

leafy suburb
/ˈliːfi ˈsʌbɜːrb /
pełne zieleni przedmieście

hustle and bustle
/ˈhʌsəl ən ˈbʌsəl/
zgiełk, harmider

housing estate
/ˈhaʊzɪŋ ɪˈsteɪt/ 
osiedle mieszkaniowe

bike storage
/baɪk ˈstɔːrɪdʒ/
miejsce do przechowywania rowerów

expansive countryside
/ɪkˈspænsɪv ˈkʌntrisaɪd/
rozległe obszary wiejskie

allotment
/əˈlɑːtmənt/
ogródek działkowy

stately home
/ˈsteɪtli hoʊm/
zabytkowa rezydencja wiejska, dwór

cluttered
/ˈklʌtərd/
zagracony

dilapidated
/dɪˈlæpɪdeɪtɪd/
w opłakanym stanie, zniszczony

dingy side street
/ˈdɪndʒi saɪd striːt/
obskurna boczna uliczka

made-to-order furniture
meble na zamówienie

poky apartment
/ˈpoʊki əˈpɑːrtmənt/
ciasne mieszkanie

quaint little town
/kweɪnt ˈlɪtl taʊn/
urocze małe miasteczko

a run-down building
/ə rʌn daʊn ˈbɪldɪŋ/
zniszczony budynek

shabby
/ˈʃæbi/
zaniedbany

unwelcoming area
 /ʌnˈwelkəmɪŋ ˈeriə/
nieprzyjemna okolica

home from home
drugi dom, jak u siebie w domu

eat sb out of house and home
objeść kogoś (opróżnić komuś lodówkę)

get on like a house on fire
błyskawicznie się zaprzyjaźnić

on the house
na koszt firmy

get on like a house on fire
błyskawicznie się zaprzyjaźnić

on the house
na koszt firmy

put one’s house in order
doprowadzić własne sprawy do porządku

converted loft
/kənˈvɜːrtɪd lɑːft/
zaadoptowane poddasze

candlestick
/ˈkændəlstɪk/
świecznik

boiler room
/ˈbɔɪlər rʊm/
kotłownia

crockery
 /ˈkrɑːkəri/
zastawa stołowa

fitted wardrobe
/ˈfɪtɪd ˈwɔːrdroʊb/
szafa wnękowa

wooden banister
/ˈwʊdn ˈbænɪstər/ 
drewniana balustrada

till the cows go home
bez końca

light fixtures
/laɪt ˈfɪkstʃərs/
oświetlenie

marble worktop
/ˈmɑːrbəl ˈwɜːktɒp/
marmurowy blat kuchenny

pantry
 /ˈpæntri/
spiżarnia

playpen
/ˈpleɪpen/
kojec dla dziecka

sofa bed
/ˈsoʊfə ˌbed/
rozkładana kanapa

swivel chair
 /ˈswɪvəl tʃer/
krzesło obrotowe

upholstered chair
 /ʌpˈhoʊlstərd tʃer/
krzesło tapicerowane

utility room
pomieszczenie gospodarcze

wood flooring
panele drewniane

bleach
/bliːtʃ/
wybielacz

clear-out
generalne porządki

cobweb
/ˈkɑːbweb/
pajęczyna

housekeeping
prowadzenie domu

insulate the attic
 /ˈɪnsəleɪt ðiː ˈætɪk/
ocieplić poddasze

dripping faucet
/ˈdrɪpɪŋ ˈfɑːsət/
cieknący kran

not do a stroke of work
nie kiwnąć palcem, nic nie robić

pull one’s weight
przykładać się do pracy

respectable neighborhood
/rɪˈspektəbəl ˈneɪbərhʊd/
porządna okolica

scrub the floor
/skrʌb ðə flɔːr/
szorować podłogę

see to sth
dopilnować czegoś

dish towel (AmE), tea towel (BrE)
ścierka do wycierania naczyń

tighten a screw
/ˈtaɪtn ə skruː/
dokręcić śrubę

unscrew
/ʌnˈskruː/
odkręcić

wring a wet towel
/rɪŋ ə wet ˈtaʊəl/
wykręcić mokry ręcznik

advance payment
/ədˈvæns ˈpeɪmənt/
zaliczka

upkeep
/ˈʌpkiːp/
utrzymanie

gazebo
 /ɡəˈziːboʊ/
altana

amenities
/əˈmenətiːz/
udogodnienia, infrastruktura

repossess
/ˌriːpəˈzes/
przejąć (na własność)

paint coming off the walls
farba odchodząca ze ścian

construction site
plac budowy

deposit
kaucja

do up an apartment
odnowić mieszkanie

household insurance
/ˈhaʊshoʊld ɪnˈʃʊrəns/ 
ubezpieczenie domu

housing cooperative
/ˈhaʊzɪŋ koʊˈɑːpərətɪv/
spółdzielnia mieszkaniowa

let out an apartment
wynająć komuś mieszkanie

notice period
okres wypowiedzenia

price range
przedział cenowy

tenancy agreement
/ˈtenənsi əˈɡriːmənt/
umowa najmu

utility bills
/juːˈtɪləti bɪlz/
rachunki za media (wodę, prąd)

bubble wrap
/ˈbʌbəl ræp/
folia bąbelkowa

flat-pack furniture
meble do samodzielnego montażu

misassemble
/ˌmɪsəˈsembəl/
źle zamontować

registration of residence
zameldowanie

settle in
zaklimatyzować się

conservatory
/kənˈsɜːrvətəri/
oranżeria

extension
/ɪkˈstenʃən/
przybudówka

extension
/ɪkˈstenʃən/
przybudówka

mezzanine
/ˈmezəniːn/
antresola

outbuilding
 /ˈaʊtˌbɪldɪŋ/
budynek gospodarczy

skylight
/ˈskaɪlaɪt/
okno dachowe

knock down walls
wyburzać ściany

🔔Jeśli podobają Ci się treści na tym kanale i są pomocne, subskrybuj, klikając w poniższy link:
https://www.youtube.com/c/AngielskizWerwą?sub_confirmation=1

✅Wydałem książkę: “Od Żółtodzioba Do Korepetytora” – Paweł Tomicki
https://angielskizwerwa.pl/sklep/

🔥 #angielskizwerwa #StrefaKorepetytora
TikTok: https://www.tiktok.com/@angielskizwerwa
Instagram: https://www.instagram.com/angielskizwerwa
Twitter: https://twitter.com/angielskizwerwa
🔥 strefa korepetytora – drugi kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UC4yJcGWvOojPBz4fV3Blj6A

✅Może zainteresuje Cię:
hand over fist – idiom #28
https://youtu.be/5Am4zkzrXTA

I’d rather go – wolałbym pójść – teraźniejszość, 1 podmiot – poprawione 11.07.22
https://www.youtube.com/watch?v=_s9mcqNhZn8

tricky pronunciation – podchwytliwa wymowa | angielskizwerwa.pl
https://youtu.be/_c-k2C9k_UA

word-formation – słowotwórstwo – law
https://youtu.be/csPtyIL3qmw

słownictwo maturalne, rozszerzone – człowiek, 3×85 słów
https://youtu.be/F9vWLAXvYK4

seize – kolokacje
https://youtu.be/IJCR3IHtzDs

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading