a little bird told me – idiom #30

zapis slajdów odcinka:

a little bird told me
obiło mi się o uszy

-> prezentacja
✓A little bird told me they have a family in Greenland. Is it possible?
Obiło mi się o uszy, że mają rodzinę na Grenlandii. Czy to możliwe?

✓By the way, a little bird told me we have a new president. Who’s that?
A tak przy okazji, obiło mi się o uszy, że mamy nowego prezydenta. Kto to jest?

✓A little bird told me she’s single so you know what to do, right?
Ptaszki ćwierkają, że jest wolna, więc wiesz co robić, prawda?

-> przetłumacz zdanie
✓Słyszeliśmy gdzieś, że serwują tu wyborne jedzenie.
A little bird told us they serve gourmet food here.

✓Obiło mi się o uszy, że dziś są Twoje urodziny. Czy to prawda?
A little bird told me it’s your birthday today. Is it true?

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading