wyrazy występujące jako rzeczowniki i czasowniki – wymowa

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka:

WORDS THAT ARE BOTH NOUNS AND VERBS
WYRAZY WYSTĘPUJĄCE JAKO RZECZOWNIKI I CZASOWNIKI

✓object /ˈɒːbdʒɪkt/ przedmiot
✓object /əbˈdʒekt/ sprzeciwiać się

✓suspect /ˈsʌspekt/ podejrzany
✓suspect /səˈspekt/ podejrzewać

✓present /ˈprezənt/ prezent
✓present /prɪˈzent/ przedstawiać

✓record /ˈrekərd/ płyta (np. CD)
✓record /rɪˈkɔːrd/ nagrywać

✓bow /boʊ/ łuk (do strzelania)
✓bow /baʊ/ ukłonić się

-> Jak wypowiesz ten wyraz?
✓object – przedmiot
/ˈɒːbdʒɪkt/
✓object – sprzeciwiać się
/əbˈdʒekt/

✓suspect – podejrzany
/ˈsʌspekt/
✓suspect – podejrzewać
/səˈspekt/

✓present – prezent
/ˈprezənt/
✓present – przedstawiać
/prɪˈzent/

✓record – płyta (np. CD)
/ˈrekərd/
✓record – nagrywać
/rɪˈkɔːrd/

✓bow – łuk (do strzelania)
/boʊ/
✓bow – ukłonić się
/baʊ/

-> Co to za wyraz?
/ˈɒːbdʒɪkt/
/səˈspekt/
/ˈsʌspekt/
/prɪˈzent/
/ˈrekərd/

/rɪˈkɔːrd/
/boʊ/
/əbˈdʒekt/
/ˈprezənt/
/baʊ/

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading