get one’s hopes up | idiom #39

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka.

get one’s hopes up – robić sobie nadzieję

-> prezentacja

✓”You look glamorous!” “Thanks, but don’t get your hopes up.”
„Wyglądasz olśniewająco!” „Dzięki, tylko nie rób sobie nadziei”.

✓You think you both match, you get your hopes up and then it’s like – ah, disappointment.
Myślisz, że oboje pasujecie do siebie, robisz sobie nadzieję, a później przychodzi rozczarowanie.

✓The new model will probably cost 1000 bucks. In other words, don’t get your hopes up.
Ten nowy model będzie pewnie kosztował 1000 dolarów. Inaczej mówiąc, nie rób sobie nadziei.

✓I wouldn’t get your hopes up that you’ll see the savings back.
Nie robiłbym sobie nadziei, że zobaczysz te oszczędności z powrotem.

-> przetłumacz

✓Zejdź na ziemię, nie ekscytuj się. Ona już nie wróci.
Get real, don’t get your hopes up. She’s not gonna come back anymore.

✓Nie rób sobie nadziei, że wszystko zostanie jak jest, bo tak nie będzie.
Don’t get your hopes up that everything’s gonna stay the same bacause it won’t.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading