give someone a piece of your mind | idiom #59

give someone a piece of your mind – wygarnąć komuś

-> prezentacja
✓His behavior was just reckless. I’ll give him a piece of my mind!
Jego zachowanie było po prostu bezmyślne. Już ja mu pokażę!

✓I’m leaving anyway so I’m going to give him a piece of my mind.
I tak wyjeżdżam, więc powiem mu, co myślę.

✓ I was so furious that I called back and gave her a piece of my mind.
Byłem tak wściekły, że oddzwoniłem i wygarnąłem jej prosto z mostu.

✓I’m gonna give that intruder a piece of my mind when I see him!
Kiedy tylko zobaczę tego intruza… Już ja mu powiem co myślę!

✓I’m going to give the caretaker a piece of my mind if my child’s hungry again.
Zwrócę uwagę tej opiekunce, jeśli moje dziecko znów będzie głodne.

✓The fridge is empty again! Where is he? I’ll give him a piece of my mind!
Lodówka znów jest pusta! Gdzie on jest? Już ja mu powiem do słuchu!

-> przetłumacz
✓„Jak zamierzasz sobie poradzić?” „Zamierzam upomnieć ich oboje”.
“How are you going to handle it?” “I’m going to give them both a piece of my mind.”

✓Kiedy otrzymała mój list, dopiero mi wygarnęła.
When she received my letter she gave me a piece of her mind.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading