it takes one to know one

Poniżej znajduje się zapis treści odcinka:

it takes one to know one – przyganiał kocioł garnkowi, trafił swój na swego

-> prezentacja
✓”I don’t want to sit next to her – she’s so boring!” “Takes one to know one!”
„Nie chcę z nią siedzieć – jest taka nudna!” „Przyganiał kocioł garnkowi!”

✓You think I’m lazy? Well, maybe it takes one to know one?
Sądzisz, że jestem leniwy? Cóż, może trafił swój na swego?

✓”He’s a complete hypocrite!” “Well, it takes one to know one!”
„Jest skończonym hipokrytą!” „No cóż, trafił swój na swego”.

✓ You think I’m cheeky? Well, it takes one to know one.
Sądzisz, że jestem bezczelny? Cóż, przyganiał kocioł garnkowi.

-> przetłumacz
✓Mówisz, że jest okropnym pracownikiem? Przyganiał kocioł garnkowi!
You say he’s a terrible employee? It takes one to know one!

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *