remind sb vs. recall – przypomnieć komuś czy sobie? | Angielski z Werwą!

remind sb – przypomnieć komuś
recall – przypomnieć sobie

-> prezentacja
✓’You forgot my birthday again!’ ‘You didn’t remind me.’
‘Znów zapomniałeś o moich urodzinach!’ ‘Nie przypomniałeś mi.’

✓I can’t recall what her name is.
Nie mogę sobie przypomnieć jak ma na imię.

✓Can you remind me to call them?
Możesz mi przypomnieć, żebym do nich zadzwonił?

-> błędy
Nie mogę sobie przypomnieć gdzie zaparkowałem samochód.
X I can’t remind where I parked my car.
✓I can’t recall where I parked my car.

-> przetłumacz
✓Nie musiała przypominać mu o jedzeniu.
She didn’t have to remind him about food.

You may also like...