sympathize with sb – współczuć komuś?

Zapis treści odcinka poniżej:

sympathize with sb – współczuć komuś
sympathetic – pełen współczucia, życzliwy

-> prezentacja
✓The whole world sympathized with president Kennedy’s family.
Cały świat współczuł rodzinie prezydenta Kennedy’ego.

✓Don’t sympathize with others but try to help them.
Nie współczuj innym, ale staraj się im pomóc.

✓Does anyone sympathize with poor people of Ethiopia anymore?
Czy ktoś jeszcze współczuje biednym ludziom w Etiopii?

✓Do you sympathize with war victims?
Czy współczujesz ofiarom wojny?

-> przetłumacz
✓Niektórzy ludzie współczują bogatym, nie biednym.
Some people sympathize with the rich, not the poor.

✓All the employees admire their boss for his sympathetic attitude.
Wszyscy ci pracownicy podziwiają swojego szefa za jego życzliwe podejście.

You may also like...