there’s no denying

go the extra mile – zrobić więcej niż się od kogoś wymaga, dołożyć wszelkich starań

-> prezentacja
✓When you go the extra mile, viewers just appreciate it and will come back in the future.
Jeśli dajesz z siebie więcej, widzowie po prostu doceniają to i powrócą w przyszłości.

✓Highly sensitive people are the ones who always go the extra mile in every situation.
Osoby wysoko wrażliwe to te, które zawsze robią więcej niż się od nich wymaga, w każdej sytuacji.

✓People with a passion are willing to work hard and go the extra mile to make their dreams come true.
Ludzie z pasją chętnie pracują ciężko i dają z siebie więcej, aby spełniać swoje marzenia.

✓He’s a warm-hearted man, always ready to go the extra mile for his friends.
Jest serdecznym człowiekiem, zawsze gotowym dać z siebie więcej niż wymagają tego jego przyjaciele.

✓Our philosophy is to go the extra mile for our customers. Their satisfaction is our priority.
Naszą filozofią jest robić więcej niż oczekują tego nasi klienci. Ich satysfakcja to dla nas priorytet.

✓Mr Atkins was a great teacher who would always go the extra mile to make sure we understood him.
Pan Atkins był świetnym nauczycielem, który zawsze dokładał wszelkich starań, aby upewnić się, że go rozumiemy.

-> przetłumacz
✓Szukamy osób gotowych dać z siebie więcej.
We look for people ready to go the extra mile.

✓Szanuję ludzi, którzy robią więcej niż się od nich wymaga i pokazują, że naprawdę im zależy.
I respect people who go the extra mile and show they really care.

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading