water under the bridge | idiom #33

Pod linkiem do materiału wideo znajdziesz zapis treści odcinka.

https://youtube.com/shorts/nmpwLcoIyrU?feature=share

water under the bridge (idiom #33)
było, minęło; stare dzieje

-> prezentacja:
✓He was my best friend, but it’s water under the bridge now.
Był moim przyjacielem, ale to już stare dzieje.

✓We had ambitious plans but most of it is already water under the bridge.
Mieliśmy ambitne plany, ale większość z nich to już zeszłoroczny śnieg.

✓Your past is past. It’s over. It’s water under the bridge.
Co było, to było. Już tego nie ma. Stare dzieje.

-> przetłumacz zdanie:
✓Było, minęło. Musimy ruszać dalej.
It’s water under the bridge. We’ve got to move forward.

✓Naprawdę mnie zraniła, ale to już nie ma znaczenia. To stare dzieje.
She really hurt me, but it doesn’t matter anymore. That’s water under the bridge!

You may also like...

Discover more from Angielski z Werwą!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading