Kategoria: najczęściej mylone słowa

W każdym języku mamy do czynienia z tak zwanymi “false friends”, czyli fałszywymi przyjaciółmi. Są to wyrazy, które wyglądają podobnie do języka ojczystego, a jednak znaczą coś innego, np. “pension” to nie pensja, “receipt” to nie recepta, a “Italian kitchen” to nie kulinarna kuchnia włoska.

Na tej playliście znajdziesz również słowa, które często niewłaściwie stosujemy: “make mistakes” czy “do mistakes”? “I very like it” czy “I really like it”? “Explain it to me” czy “explain me it”? A czy można zamiennie stosować słów “borrow” i “lend” – pożyczać?

Zapraszam do oglądania :)