Angielski z Werwą!

for the heck of it

for the heck of it | idiom #60

for the heck of it – dla zabawy, tak po prostu -> prezentacja✓We decided to play a prank on them – just for the heck of it.Postanowiliśmy zrobić im psikusa – tak po prostu,...

give someone a piece of your mind

give someone a piece of your mind | idiom #59

give someone a piece of your mind – wygarnąć komuś -> prezentacja✓His behavior was just reckless. I’ll give him a piece of my mind!Jego zachowanie było po prostu bezmyślne. Już ja mu pokażę! ✓I’m...

not lift a finger

not lift a finger | idiom #58

not lift a finger – nie kiwnąć palcem -> prezentacja✓Everything happens automatically here. You don’t have to lift a finger.Tutaj wszystko dzieje się automatycznie. Nie musisz kiwnąć palcem. ✓Thanks to the unique Wi-Fi connected...

give or take, idiom 57, angielskzwerwa.pl

give or take | idiom #57

give or take – mniej więcej, plus minus -> prezentacja✓”How long have you lived in LA?” “Um, give or take seven years.”„Jak długo mieszkasz w Los Angeles?” „Hmm, mniej więcej siedem lat”. ✓Keeping a...

stand a chance - mieć szansę

stand a chance | idiom #56

stand a chance – mieć szansę -> prezentacja✓I can barely catch the ball with my eyes open, so… catching it blindfolded? I don’t stand a chance!Ledwo łapię piłkę z otwartymi oczami, a… złapać ją...

go to great lengths | idiom #55

go to great lengths | idiom #55

go to great lengths – dokładać wszelkich starań -> prezentacja✓She went to great lengths to hide the dark secrets of her family.Zadała sobie wiele trudu, aby ukryć mroczne sekrety swojej rodziny. ✓Australia went to...

Editor Picks