Angielski z Werwą!

świat przyrody

świat przyrody (1/2) – matura rozszerzona

Pod materiałem wideo znajduje się lista słów występujących w materiale. Słownictwo rozszerzone, świat przyrody: persistent precipitation/pər’sɪstənt prɪˌsɪpɪˈteɪʃən/długotrwałe opady dry spellsusza patchy foglokalne zamglenia gust of windpodmuch wiatru black icegołoledź (warstwa lodu na drodze) baking...

matura rozszerzona - nauka i technika

matura rozszerzona – nauka i technika

Pod materiałem wideo znajduje się lista słów prezentowanych w materiale. Lista słów i wyrażeń znajdujących się w odcinku: circumference/sərˈkʌmfərəns/obwód fractionułamek zwykły environmentalist/ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ekolog gene therapist/dʒiːn ˈθerəpɪst/osoba zajmująca się terapią genową statistician/ˌstætəˈstɪʃən/statystyk multiplication/ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃən/mnożenie divisiondzielenie subtraction/səbˈtrækʃən/odejmowanie additiondodawanie...

ballet, buffet, chalet, croquet, parquet

podchwytliwa wymowa – ballet, buffet, chalet, croquet, parquet

Pod filmem znajduje się skrócony zapis treści odcinka. 👉 Czy wiesz jak wypowiedzieć poniższe słowa w odmianie brytyjskiej i amerykańskiej?ballet/bæˈleɪ/ AmE/ˈbæleɪ/ BrEbalet buffet/bəˈfeɪ/ AmE/ˈbʊfeɪ/ BrEbufet (w restauracji) chalet/ʃæˈleɪ/ AmE/ˈʃæleɪ/ BrEdomek letniskowy croquet/kroʊˈkeɪ/ AmE/ˈkrəʊkeɪ/ BrEkrokiet...

at the end of the day

at the end of the day | idiom #32

zapis slajdów: at the end of the dayostatecznie, koniec końców ✓Well, being a great interlocutor at the end of the day really comes down to listening to people.No cóż, bycie świetnym rozmówcą ostatecznie sprowadza...

Editor Picks