potoczne zwroty i wyrażenia – everyday expressions (11-15)

przez Paweł